Antrepo İşlemlerinde

 • Özel antrepolara eşya giriş çıkışlarının tespiti
 • Genel ve özel antrepoların stok kayıtlarının tespiti
 • Genişletme, daraltma, tadilat, adres değişikliği ile devir işlemlerine ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespiti.

Hizmetlerimiz

 • Tercihli ticaret anlaşması çerçevesinde onaylanmış ihracatçı yetki başvurusuna konu eşyanın menşe kuraallarına uygunluğunun tespiti.
 • Onaylanmış ihracatçı veya ihracatçı tarafından düzenlenen A.TR dolaşım
  Belgelerinin dönemsel kontrolü ve ilgili mevzuata uygunluğunun tespiti.
 • İhracata Konu eşyanın tercihli menşesini gösteren EUR.1/EUR.MED Dolaşım sertifikaları ve/veya Fatura Beyanları/EUR.MED Fatura Beyanlarının Dönemsel Kontrolü ve ilgili mevzuata uygunluğunun tespiti.

  Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Konusu Eşyaya

  İlişkin Tespit İşlemleri

   
 • Geçici ithalat kapsamında eşyanın rejimin öngörüldüğü şekilde kullanıldığının Tespiti.
 • Dahilde işleme kapsamındaki eşyanın süre uzatımına esaz teşkil edecek tespiti..
 • Nihai kullanım konusu eşyanın rejimin öngördüğü şekilde kullanıldığının tespiti
   
 • Bu kapsamda,ithalatta alınan teminatın iadesi işleminin rapora bağlanması,
 • Tam muafiyetli gecici ithalat kapsamında getirilen eşyadan üretilen mamüllerin ihracatının tespiti,
 • Gümrük Kontrolü altında işleme rejimi kapsamında ibra işlemine ilşkin tespiti.
 

Tespit Raporları

- Antrepo Tespit Raporları
- İhracat Tespit Raporları
- Diğer Rejimlerin RaporlarıDanışmanlık Hizmetleri

- Genel Gümrük Uygulamaları
- Dolaylı Vergiler
- Dış Ticaret Danışmanlığı
- Süreç Denetimi Danışmanlığı
- Gümrük Uyuşmazlıkları
- Royalti-Lisans Uygulamaları